For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر عاطفه قربانی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده ریاضی-اتاق شماره 4 تلفن : 3913617 311 98+ فکس : 3912602 311 98+ وب سایت : دکتر عاطفه قربانی
  • استاد یار
زمینه های تحقیقاتی :
  • بعد زنجيري مدول ها , حلقه ها و مباحث مرتبط با آن
  • حلقه هايي كه برخي مدول هاي خاص روي آن ها جمع مستقيم مدول هاي دوري اند.
  • مدول های آزاد، تصویری و تزریقی و مسائل مرتبط

تحت نظارت وف ایرانی